تلسکوپ

نتایج 1 تا 24 از کل 36 نتیجه
 • تلسکوپ CELESTRON-Powerseeker 50AZ

  13,750,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Powerseeker 60AZ

  19,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-PowerSeeker 80EQ

  40,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 70AZ

  31,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 90EQ

  72,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 130EQ

  62,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 130EQ MD

  73,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-ExploraScope 80AZ

  37,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-ExploraScope 114AZ

  37,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-inspire 80AZ

  58,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 114

  114,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 90

  104,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 150

  178,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 127

  248,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 120

  230,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 102

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 800 Deluxe

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 925

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 1100

  1,320,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 925 Delux

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 800

  830,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 1100 Delux

 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 60

صفحه1 از2