cpc-925-telescope3

تلسکوپ CELESTRON-CPC 925

چاپ
تلسکوپ 9.25 اینچی اشمیت-کاسگرین با پوشش StarBright XLT با کیفیت برتر Celestron
کاملاً کامپیوتری بازوی چنگال دوتایی Altazimuth
جوینده 9x50 برای یافتن دقیق اجرام آسمانی
سه پایه جدید با طراحی حرفه ای و محکم، اتصال به تلسکوپ را آسان کرده تا بتوانید آن را در تاریکی سوار کنید. همچنین دارای پاهای استیل محکم 2 اینچ و سینی لوازم جانبی می باشد.
طراحی ارگونومیک - تلسکوپ بلند کردن و و جابجایی تلسکوپ را ساده کرده است
چپقی تلسکوپ در هنگام مشاهده اجرامی که در سر سوی آسمان هستند ، شرایط مشاهده راحت تری را فراهم می کند
نگهدارنده کنترل از راه دور مناسب - به شما امکان می دهد اطلاعات اجرام را راحت مشاهده کنید

تلسکوپ 9.25 اینچی اشمیت-کاسگرین با پوشش StarBright XLT با کیفیت برتر Celestron
کاملاً کامپیوتری بازوی چنگال دوتایی Altazimuth
جوینده 9x50 برای یافتن دقیق اجرام آسمانی
سه پایه جدید با طراحی حرفه ای و محکم، اتصال به تلسکوپ را آسان کرده تا بتوانید آن را در تاریکی سوار کنید. همچنین دارای پاهای استیل محکم 2 اینچ و سینی لوازم جانبی می باشد.
طراحی ارگونومیک - تلسکوپ بلند کردن و و جابجایی تلسکوپ را ساده کرده است
چپقی تلسکوپ در هنگام مشاهده اجرامی که در سر سوی آسمان هستند ، شرایط مشاهده راحت تری را فراهم می کند
نگهدارنده کنترل از راه دور مناسب - به شما امکان می دهد اطلاعات اجرام را راحت مشاهده کنید

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.