No image set

REDUCER - CORRECTOR - تصحیح کاهش f تلسکوپهای اشمیت کاسگرین

چاپ
37,500,000 ﷼
این وسیله با تخت کردن میدان دید، خطای اپتیک را در کناره‌های تصاویر از بین می‌برد.

ابزاری مناسب برای تصحیح کاهش f تلسکوپهای اشمیت کاسگرین سلسترون، جهت رصد بهتر و عکاسی
ویژه تلسکوپ های اشمیت کاسگرین سلسترون 5 - 14 اینچ

کاهش دهنده f تلسکوپهای 5-9.25 اینچی تا f/6.3
کاهش دهنده f تلسکوپهای 14و11 اینچی تا f/7

این محصول جهت استفاده برای تلسکوپ‌های اشمیت کاسگرین سلسترون مناسب بوده و دو کارایی دارد:

1- کاهنده فاصله کانونی:
کاهش فاصله کانونی، باعث افزایش نورگیری و افزایش میدان دید در تلسکوپ بدون کاهش کیفیت تصویر می‌شود.
با استفاده از این وسیله در تلسکوپ‌های 5 تا 11 اینچ سلسترون نسبت کانونی به 6.3 و در تلسکوپ 14 اینچ سلسترون نسبت کانونی به 7 کاهش می‌یابد.

2- تخت کننده میدان دید:

این وسیله با تخت کردن میدان دید، خطای اپتیک را در کناره‌های تصاویر از بین می‌برد.

ابزاری مناسب برای تصحیح کاهش f تلسکوپهای اشمیت کاسگرین سلسترون، جهت رصد بهتر و عکاسی
ویژه تلسکوپ های اشمیت کاسگرین سلسترون 5 - 14 اینچ

کاهش دهنده f تلسکوپهای 5-9.25 اینچی تا f/6.3
کاهش دهنده f تلسکوپهای 14و11 اینچی تا f/7

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.