یک سوال بپرسید

CROSSAIM RETICLE EYEPIECE

چشمی رتیکل دار سلسترون دارای نشانگر است که آن را برای رصدهای دقیق و علمی مناسب می‌سازد. خصوصیات این چشمی عبارتند از: امکان قطبی کردن بسیار دقیق آوردن ستارگان به مرکز تصویر جهت گاید کردن خطوط نشانگر LED با نور قرمز قابل کنترل نشانگر دو خطه جهت انجام تنظیمات بسیار دقیق کوتینگ بسیار دقیق سراسری
CROSSAIMRETICLEEYEPIECE2